Porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Gminą Gierałtowice a Uniwersytetem Trzeciego Wieku

list.jpeg

List intencyjny o wzajemnej współpracy pomiędzy Gminą Gierałtowice a Uniwersytetem Trzeciego Wieku podisany. 3 listopada 2021 r. swoje podpisy złożyli: Żogała Leszek Wójt Gminy Gierałtowice oraz prezes Uniwersytetu Tomasz Reginek i viceprezes Urszula Cisek-Maniak.

Dzięki porozumieniu mieszkańcy Gminy Gierałtowice mogą skorzystać z bogatej oferty Uniwersytetu.

Główne założenia współpracy:

  • aktywizacja społeczna starszych mieszkańców Gminy Gierałtowice poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego i propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego,
  • możliwość wykorzystania doświadczenia gminy w zakresie nowatorskiego podejścia do działań związanych z zachowaniem lokalnej tożsamości kulturowej, historycznej i społecznej,
  • podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązania i zacieśnienia więzi i kontaktów osobistych pomiędzy mieszkańcami regionu, w tym pomiędzy seniorami i młodzieżą,
  • udostępnienie zasobów lokalowych oraz gminnych mediów na rzecz popularyzacji inicjatyw Uniwersytetu realizowanych na rzecz mieszkańców Gminy Gierałtowice.
  • prowadzenie na terenie Gminy Gierałtowice i wspieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowania uczestników spotkań,
  •  prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk i przybliżenie najnowszych ich osiągnięć,

 Jak zostać studentem UTW?

  • należy wypełnić zgodę na przystąpienie do Stowarzyszenia oraz na przetwarzanie danych osobowych (RODO)
  • opłacić składkę - 60 zł / za rok akademicki.

Dokonać tego można w siedzibie Stowarzyszenia, w czasie pełnionych dyżurów.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera