XLI sesja Rady Gminy Gierałtowice - 27.10.2021 r.

Strona archiwalna

 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Szary, działając na podstawie:

- art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1372),

- art. 15zzx ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568)

zwołuje na 27 października 2021 r.

SESJĘ RADY GMINY GIERAŁTOWICE Nr XLI/21

Miejsce obrad: sala sesyjna Urzędu Gminy, ul. Ks. Roboty 48A Gierałtowice

Godzina rozpoczęcia sesji: 17.00.

Proponowany porządek sesji znajduje się TU: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/b074fd9e-05a0-4

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera