Defibrylator jest ponownie dostępny.

Informujemy, iż defibrylator jest ponownie dostępny pod adresem Gierałtowice ul. Ks.Roboty 48a.

Przypominamy, że obecnie na obszarze naszej  gminy znajdują się w przestrzeni publicznej cztery urządzenia AED dostępne całodobowo. Zostały one zainstalowane w specjalnie do tego przeznaczonych  szafkach utrzymujących optymalne parametry dla AED tzn. w zimie szafki są ogrzewane a w lecie wentylowane. Szafki są wyposażone w system alarmowy i znajdują się pod nadzorem wizyjnym.

Zachęcamy, by w razie potrzeby nie wahać się użyć tego sprzętu, gdyż Defibrylatory typu AED same analizują wyniki EKG poszkodowanego i informują udzielającego pomocy ( ratownika) o tym, czy defibrylacja jest wskazana, a następnie automatycznie dostosowują parametry wstrząsu do indywidualnych potrzeb pacjenta. Są bardzo proste w obsłudze, wydają polecenia głosowe i na bieżąco informują użytkownika, o toku postepowania. W pierwszym kroku bada, czy serce pracuje prawidłowo, czy też doszło do przyspieszenia jego rytmu (migotanie komór). A w razie wykrycia anomalii informuje sygnałem głosowym i świetlnym  o konieczności defibrylacji. Po uruchomieniu automatycznie instruuje i prowadzi ratownika przez cały algorytm reanimacji - nawet gdy defibrylacji nie potrzeba.

mapa.png

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera