Posiedzenie Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Gminy Gierałtowice 25.10.2021 r

Strona archiwalna

 

 Posiedzenie odbędzie się 25 października 2021 r.,o godz. 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy, ul. Ks. Roboty 48A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2. Informacja o protokole z posiedzenia komisji z 30.09.2021 r.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Chudów (druk 76/2021).

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem (druk 75/2021).

5. Informacja o zmianie przepisów dotyczących gospodarki odpadami. Omówienie założeń do nowego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów w gminie Gierałtowice.

6. Sprawy bieżące dla komisji.

7. Zamknięcie posiedzenia.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera