Informacja o uchwaleniu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Paniówki - etap I”.

Informacja

Wójta Gminy Gierałtowice

o uchwaleniu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Paniówki - etap I”

Informuję, o podjęciu przez Radę Gminy Gierałtowice Uchwały Nr XL/289/2021 z dnia 6 października 2021 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Paniówki - etap I”.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 15 października 2021 r. pod pozycją 6563.

Jeżeli ustalenia tego dokumentu nie zostaną zakwestionowane przez Wojewodę w trybie postępowania nadzorczego plan wejdzie w życie po upływie 45 dni od dnia opublikowania w wymienionym powyżej Dzienniku Urzędowym.

 

Wójt Gminy Gierałtowice

Leszek Żogała

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera