Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

opieka_wytchnieniowa.png

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach  planuje przystąpić w roku 2022 do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

    Obecnie wnioski można składać do 22 października 2021r

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami. Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach  pokój nr 3 ,4, 8 (piętro I ) do 19 października 2021r

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonów: 32 3011527

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2022  i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera