Posiedzenie Komisji Budżetu i Planowania Rady Gminy Gierałtowice 04.10.2021 r

Strona archiwalna

 

 

Posiedzenie odbędzie się  4 października 2021, o godz. 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy, ul. Ks. Roboty 48A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2. Informacja o protokole ze wspólnego posiedzenia komisji: budżetu i planowania (nr 41/2021) i rolnictwa (nr 40/2021) z 23 sierpnia 2021 r.

3. Informacja o: 1) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Gierałtowice, 2) przebiegu wykonania budżetu gminy Gierałtowice za I pólrocze 2021 r., 3) przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach za pierwsze półrocze 2021 r.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/218/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice (druk 67/2021).

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/219/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2021 rok (druk 68/2021).

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn „Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach” (druk 66/2021).

7. Sprawy bieżące dla komisji.

8. Zamknięcie posiedzenia

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera