Posiedzenie Komisji Kultury Oświaty Zdrowia i Sportu Rady Gminy Gierałtowice 28.09.2021 r

Posiedzenie odbędzie się 28 września 2021 r, o godz. 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy ul. Ks. Roboty 48A Gierałtowice

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Gierałtowice na lata 2021-2025 (druk 51A/2021).

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach (druk 64/2021).

4. Zapoznanie się z informacją podsumowującą rok szkolny 2020/2021 (pkt. 5 planu pracy).

5. Zapoznanie się z informacją odnośnie projektów edukacyjnych w szkołach dofinansowanych ze środków zewnętrznych (pkt. 4 planu pracy).

6. Zapoznanie się z informacją odnośnie udziału uczniów w olimpiadach przedmiotowych i osiąganych w nich rezultatów (pkt.3 planu pracy).

7. Sprawy bieżące dla Komisji.

8. Zamknięcie posiedzenia.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera