Zakup i montaż altany wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Zwycięstwa w Paniówkach.

slaskie.jpeg

 

Nazwa projektu:  „Zakup i montaż altany wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Zwycięstwa
w Paniówkach”

Opis i cel projektu:  przedmiotem realizowanego zadania będzie stworzenie miejsca integracji przy ul. Zwycięstwa znajdującego się w centralnej części sołectwa Paniówki

Celem zrealizowanego zadania jest:

  1. Stworzenie przyjaznej przestrzeni spotkań dla mieszkańców, centralnego miejsca które skupia całą wiejską społeczność
  2. Poprawa estetyki centrum wsi
  3. Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost aktywności społecznej i obywatelskiej
  4. Stworzenie warunków do rozwoju turystyki rowerowej

 

Planowane efekty: altana będzie pełniła przede wszystkim funkcję miejsca spotkań/integracji mieszkańców, a jednocześnie będzie ozdobą centrum wsi, swojego rodzaju wizytówką całej miejscowości.  Wybrana lokalizacja stanie się miejscem spędzania wolnego czasu wszystkich grup wiekowych, m.in. matek z małymi dziećmi, starszych, młodzieży, a także miejscem postoju i odpoczynku dla rowerzystów. Zadanie jest związane z dostosowaniem lub umożliwieniem korzystania z tego miejsca osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami poprzez stworzenie podjazdu do altany, poręczy i stworzenia przestrzeni wewnątrz altany dostosowanej do osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Wartość projektu:  

Wartość całkowita projektu:  21 525 zł

Wartość dofinansowania z środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku: 16 916,00 zł

Planowany termin realizacji projektu:  lipiec 2021 r. –  październik 2021 r.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera