Posiedzenie Komisji Rolnictwa Rady Gminy Gierałtowice 30.09.2021 r

Posiedzenie odbędzie się  23 września 2021 r., o godz. 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy, ul. Ks. Roboty 48A

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2. Informacja o protokole ze wspólnego posiedzenia komisji rolnictwa i samorządu z 02.09.2021 r.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gierałtowice - projekt po zaopiniowaniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie .

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Paniówki - Etap I (druk 65/2021).

5. Sprawy bieżące dla komisji.

6. Zamknięcie posiedzenia.

Zmiana terminu posiedzenia - 30.09.2021 r.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera