Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego przebudowę odcinka rowu drogowego, wykonanie i likwidacja urządzeń wodnych w ramach realizacji zadania "Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach"

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) Zarząd Zlewni w Gliwicach informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- przebudowę odcinka rowu drogowego (Rp-01) o sumarycznej długości ok. 32,5 m, zlokalizowanego na działce nr 681/56 obręb ewidencyjny: 240503_2.0002, Gierałtowice, jednostka ewidencyjna: Gierałtowice, powiat: gliwicki, woj. śląskie;

- wykonanie urządzenia wodnego, tj. przepustu (Pp-01) zlokalizowanego na działce nr 681/56 obręb ewidencyjny: 240503_2.0002, Gierałtowice, jednostka ewidencyjna: Gierałtowice, powiat: gliwicki, woj. śląskie;

- likwidację urządzenia wodnego, tj. przepustu (Pl-1) zlokalizowanego na działce nr 681/56 obręb ewidencyjny: 240503_2.0002, Gierałtowice, jednostka ewidencyjna: Gierałtowice, powiat: gliwicki, woj. śląskie;

- likwidację urządzenia wodnego, tj. rowu (Rl-1) zlokalizowanego na działce nr 681/56 obręb ewidencyjny: 240503_2.0002, Gierałtowice, jednostka ewidencyjna: Gierałtowice, powiat: gliwicki, woj. śląskie,

w ramach realizacji zamierzenia budowlanego p.n.: „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach”.

PDFZawiadomienie o wszczeciu pozwolenie wodnoprawne.pdf (50,08KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera