Rozbudowa ulicy Polnej i Krótkiej w Przyszowicach.

tablica_fundusze_180x120_duzy.png

 

Nazwa projektu:  „Rozbudowa ulicy Polnej i Krótkiej w Przyszowicach”


Opis i cel projektu: 

Realizacja zadania obejmuje rozbudowę odcinka drogi obejmującej część ul. Polnej ( 621 717S) o dł. 800 mb oraz odcinka ul. Krótkiej ( 621 720 S) o długości 77 mb. Celem projektu jest poprawa złego stanu technicznego nawierzchni. Dodatkowo w ramach zadania planowane jest wykonanie odwodnienia powierzchniowego z części odcinka jezdni za pomocą istniejących wpustów ulicznych do fragmentarycznych odcinków kanalizacji deszczowej oraz rowów przydrożnych, pozostała część skierowana będzie na pobocze gruntowe.        


Planowane efekty: 

Realizacja zadania jest kontynuacją działań mających na celu wykonywanie infrastruktury w najbliższym otoczeniu strefy ekonomicznej "Synergy Park", poprawę jakości połączeń drogowych terenów mieszkaniowych z ul. Gliwcką (DK 44), a dalej poprzez węzeł autostradowy Gliwice - Sośnica. Dodatkowo realizacja zadania wiąże się z uatrakcyjnieniem terenów gminy, co jednocześnie przełoży się na napływ nowych inwestorów, a także nowych mieszkańców z sąsiadujących miast. Rozbudowa ul. Polnej jest także istotną z punktu widzenia poprawy jakości życia, komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców.

 

Wartość projektu:

Wartość całkowita projektu:   3 045 061,16 zł

Wartość  dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych  1 477 992,00 zł

Planowany termin realizacji projektu:  26.03.2022r.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera