Stopień zagrożenia dla Polski po wybuchu w fabryce w Leverkusen

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami obywateli o stopień zagrożenia dla Polski
po wybuchu w fabryce w Leverkusen, uprzejmie przesyłam do wiadomości
informacje z IMGW oraz z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które
potwierdzają brak zagrożenia.

Informacja z MKiŚ:

„W związku z wybuchem w dniu 27. 07. 2021 <callto:27.%2007.%202021> r. o
godz. 10. na terenie Chempark w Leverkusen (Niemcy) i prognozowanym przez
IMGW-PIB dotarciem smugi zanieczyszczeń do granic Polski w dniu 28      lipca w
godzinach porannych (7.00-9.00.) uprzejmie informuję, iż na stacjach
pomiarów jakości powietrza prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska nie odnotowano podwyższonych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i
PM2,5 w godzinach porannych (7.00.-9.00.) w dniu 28.07.2021 r. Wyjątkiem
jest stacja pomiarowa w Gdańsku, na ul. Powstańców Warszawskich, gdzie o
godz. 8.00 odnotowano stężenie pyłu zawieszonego PM10 wynoszące 145 µg/m3,
jednakże wysokie stężenia pyłu PM10 na tej stacji, nie są związane z
wybuchem i występowały również w dniach poprzedzających wybuch w Niemczech.
Sytuacja może ulec zmianie, w zależności od przesuwającej się smugi
zanieczyszczeń i występujących warunków meteorologicznych. Bieżące dane
pomiarowe jakości powietrza dostępne są na portalu „Jakość powietrza”
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current oraz w aplikacji na urządzenia
mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

IMGW:

Link: https://twitter.com/IMGWmeteo/status/1420302638239916033


Z poważaniem

Katarzyna Szpila
Dyżurny
Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera