Stopień zagrożenia: 1

Data i godzina wydania: 26.07.2021 - godz. 18:26
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział
Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:161
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 20:00 dnia 26.07.2021 do godz. 09:00 dnia 27.07.2021
Obszar: zlewnie dopływów górnej Odry (śląskie)
Przebieg: Na obszarach występowania burz z towarzyszącymi im opadami deszczu o dużej
intensywności, stany wody będą gwałtownie wzrastały do strefy wody wysokiej, powodując lokalnie,
na ogół krótkotrwałe, przekroczenia stanów ostrzegawczych lub alarmowych, zwłaszcza w małych
zlewniach oraz na obszarach miejskich.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi lub występującymi opadami deszczu o
dużej intensywności i zasięgu lokalnym. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad,
w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony
mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia.
Dyżurny synoptyk hydrolog: Wioleta Aniśkiewicz

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera