Informacja o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, wykonanie 3 wylotów kanalizacji deszczowej do rowów, przebudowę 3 rowów przydrożnych, likwidację 4 odcinków rowów przydrożnych realizowanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach – etap I”

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) Zarząd Zlewni w Gliwicach informuje o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

  1. usługi wodne polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych tj. rowów: R-1, R-2 i R-3 poprzez projektowane wyloty: W-1, W-2 i W-3 w miejscowości Gierałtowice i Gliwice;
  2. wykonanie 3 wylotów kanalizacji deszczowej do rowów: W-1 do rowu R-1 na działce 137/19, W-2 do rowu R-2 na działce 710/3 i W-3 do rowu R-3 na działce 74/56, zlokalizowanych w miejscowości Gierałtowice i Gliwice;
  3. przebudowę 3 rowów przydrożnych: rowu R-1 na działce 137/19, rowu R-2 na działce nr 710/3 i rowu R-3 na działce nr 74/56, zlokalizowanych w miejscowości Gierałtowice i Gliwice;
  4. likwidację 4 odcinków rowów przydrożnych w obrębie następujących urządzeń wodnych: 
  • rowu R-1 na odcinku I na działkach: 745/19, 36, 746/19, 227/19, 201/19, 241/19, 240/19, 85/19, 626/19, 627/19, 87/19 i 88/19, zlokalizowanych w miejscowości Gierałtowice, 
  • rowu R-1 na odcinku II na działce: 713/97, zlokalizowanej w miejscowości Gierałtowice, 
  • rowu R-2 na działkach: 36, 1367/278 i 360/278, zlokalizowanych w miejscowości Gierałtowice i Przyszowice, 
  • rowu R-3 na działce nr: 74/56, zlokalizowanej w miejscowości Gierałtowice;

realizowanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach – etap I”.

Wnioskodawca: Zarząd Powiatu Gliwickiego - Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17

Data wydania decyzji: 14.07.2021 r.

PDFDecyzja przebudowa ul. Korfantego.pdf

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera