gwałtowne wzrosty stanów wody /1

Data i godzina wydania: 14.07.2021 - godz. 12:05 

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział 
Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu 

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:115 

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody 

Stopień zagrożenia: 1 

Ważność: od godz. 15:00 dnia 14.07.2021 do godz. 18:00 dnia 15.07.2021 

Obszar: zlewnia górnej Odry, zlewnia Czadeczki (śląskie) 

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych burz stany wody mogą gwałtownie, 
przeważnie na krótko, podnosić się do strefy wody wysokiej. Lokalnie, w przypadku wystąpienia 
nawalnych opadów deszczu, zwłaszcza na terenach silnie zurbanizowanych, mogą wystąpić 
przekroczenia stanów ostrzegawczych, punktowo niewykluczone chwilowe przekroczenie stanu 
alarmowego (szczególnie w Gliwicach). 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75% 

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które 
występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego 
wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i 
lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). 

Dyżurny synoptyk hydrolog: Kinga Strońska 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera