WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI MUSZĄ ZGŁOSIĆ CZYM OGRZEWAJĄ NIERUCHOMOŚĆ

Od 01.07.2021 r. działa system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce, który pomoże zidentyfikować źródła niskiej emisji. CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, to nowa baza danych, której podstawowym zadaniem jest sprawdzenie, czym ogrzewane są gospodarstwa domowe. Rejestr ma też pokazać, gdzie potrzebne jest wsparcie w wymianie tzw. kopciuchów.

Każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Deklarację można złożyć w formie elektronicznej (on-line), która jest dostępna na stronie https://zone.gunb.gov.pl/ lub w formie papierowej w Urzędzie Gminy Gierałtowice, a upoważniony przez Wójta pracownik wprowadzi dane z deklaracji do bazy.

Na złożenie deklaracji, w przypadku budynków istniejących przed 1 lipca br., jest czas przez 12 miesięcy, tj. do końca czerwca 2022 r. Dla nowopowstałych budynków oraz w przypadku zmiany źródła ciepła po 1 lipca 2021 r. termin ten wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła.

Deklaracja zawiera następujące dane:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
  • adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Wzór deklaracji znajdziecie Państwo tutaj. Druk dostępny jest również w Urzędzie Gminy.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera