XXXVII sesja Rady Gminy Gierałtowice - 30.06.2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy Gierałtowice informuje, że XXXVII sesja rady gminy zwołana została na 30 czerwca 2021 r.

Sesja odbędzie się o godz. 17-tej w trybie zdalnym.

Porządek sesji i materiały sesyjnej dostępne są TU: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/138843

Link do sesji zdalnej: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afa193cd3ce5641238183c17bae2ae147%40thread.tacv2/1586867192062?context=%7b%22Tid%22%3a%2295476932-7fcf-4862-a1ee-5ae34a60f060%22%2c%22Oid%22%3a%229241ec20-782b-4af2-bdd2-a09ac06360cd%22%7d

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera