Posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku Rady Gminy Gierałtowice 24.06.2021 r

Posiedzenie odbędzie się  24 czerwca 2021 r., o godz. 17:00 - posiedzenie  zdalne

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2. Wybory uzupełniające sołtysa Gierałtowic, propozycje zmian statutu sołectwa - dyskusja.

3. Sprawy bieżące dla Komisji.

4. Zamknięcie posiedzenia.

Link do posiedzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afa193cd3ce5641238183c17bae2ae147%40thread.tacv2/1586867192062?context=%7b%22Tid%22%3a%2295476932-7fcf-4862-a1ee-5ae34a60f060%22%2c%22Oid%22%3a%229241ec20-782b-4af2-bdd2-a09ac06360cd%22%7d

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera