Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu

DM/KT/542-2/70/21/NG

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

POZIOM 2

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia

poziomu informowania dla ozonu w powietrzu

 

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (180-240 µg/m3) dla ozonu w  powietrzu.

Data wystąpienia

18.06.2021 r.

Przewidywany czas trwania ryzyka

Dnia 18.06.2021 r. od godz. 15.00 do godz. 18.00

Przyczyny

Warunki meteorologiczne związane z intensywnym nasłonecznieniem i wysokimi temperaturami.

Dzień 18.06.2021 r.

Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach monitoringu na poniższych obszarach, ze względu na ozon, prognozowana jest zła jakość powietrza.

 

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu

Prognozowane na dzień 18.06.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla ozonu obejmuje miasta: Gliwice, Zabrze, Bytom, Ruda Śląska, Świętochłowice, Chorzów, Piekary Śląskie, powiaty: gliwicki, tarnogórski

 

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 18.06.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla ozonu: 1 122 027 osoby

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

  • osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, takie jak astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc,
  • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
  • osoby w każdym wieku aktywnie spędzające czas na wolnym powietrzu,
  • osoby zdrowe szczególnie wrażliwe na ozon.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby podatne na zanieczyszczenie mogą odczuwać podrażnienie układu oddechowego, w tym kaszel, ból gardła, ucisk w klatce piersiowej, ból w klatce piersiowej przy głębokim wdechu. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Podczas wysiłku fizycznego mogą pojawić się trudności w oddychaniu (spłycenie oddechu). Przy wysokich stężeniach ozonu w powietrzu zachodzi ryzyko większej podatności na infekcje.

Zalecane środki ostrożności

Osoby wrażliwe powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

Zaleca się również bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

18.06.2021 r. godz. 14.00

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)
  • rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031 z późn. zm.)

Źródła danych

  • Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
  • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska RWMŚ w Katowicach

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/news/0

 

Wzór powiadomienia do systemu RSO

Tytuł

UWAGA Ryzyko przekroczenia ozonu 180 µg/m3

Skrót

W dniu 18.06.2021 r. na części obszaru woj. śląskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania  dla ozonu (180-240 µg/m3).

Treść całego powiadomienia

Prognozowane na dzień 18.06.2021 r.  przekroczenie poziomu informowania dla ozonu obejmuje: Gliwice, Zabrze, Bytom, Ruda Śląska, Świętochłowice, Chorzów, Piekary Śląskie, powiaty: gliwicki, tarnogórski

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera