Posiedzenie Komisji Kultury Oświaty Zdrowia i Sportu Rady Gminy Gierałtowice 08.06.2021 r

 Posiedzenie odbędzie się  w trybie zdalnym 8 czerwca 2021 r. o godz. 17:00 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2. Omówienie modernizacji systemu grzewczego technologii wody basenowej.

3. Sprawy bieżące dla komisji.

4. Zamknięcie posiedzenia.

 

Link do posiedzenia w aplikacji TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afa193cd3ce5641238183c17bae2ae147%40thread.tacv2/1586867192062?context=%7b%22Tid%22%3a%2295476932-7fcf-4862-a1ee-5ae34a60f060%22%2c%22Oid%22%3a%229241ec20-782b-4af2-bdd2-a09ac06360cd%22%7d

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera