Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

DM/KT/542-3/11/21/MKW

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU DOPUSZCZALNEGO

Zagrożenie

Przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

04.03.2021r., 10.03.2021r., 15.03.2021r. (data wystąpienia 36 dnia z przekroczeniem)

Stężenia dobowe  pyłu PM10 na stacjach

Przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 wystąpiło na stacji w Pszczynie 182 µg/m3, Godowie 218 µg/m3, Knurowie 156 µg/m3 (maksymalne stężenie spośród  36 dni z przekroczeniami 24-godzinnych stężeń pyłu zawieszonego).

Obszar przekroczenia

Obszar przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 obejmuje: powiaty: pszczyński, wodzisławski, gliwicki.

Ludność narażona

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10: 384 161osób.

Przyczyny

Emisja z sektora bytowo-komunalnego, szczególnie w okresie grzewczym.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

 • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
 • prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań
  i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA WYSTĄPIENIA PRZEKROCZEŃ DOBOWYCH PYŁU PM10

Zakres działań

Działania określone przez Zarząd Województwa w Programie Ochrony Powietrza z dnia 22.06.2020r. https://powietrze.slaskie.pl/content/pop

     

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

25.05.2021 r.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz.1219 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia
  2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r.  poz. 1031) ze zmianami (Dz. U. 2019 r.  poz. 1931).

Źródła danych

Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Analiza danych pomiarowych oparta jest o pomiary wstępnie zweryfikowane. Ostateczne dane wskazujące wystąpienie przekroczenia w roku poprzednim zawiera roczna ocena jakości powietrza, wykonywana do 30 kwietnia za rok poprzedni.

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska ( RWMŚ w Katowicach).

Publikacja

Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Ostrzeżenia  http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings/permissible

Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/news/0

PDFPrzekroczenie PD 35 dni PM10 25.05.2021.pdf (407,05KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera