Funkcjonowanie Urzędu Gminy Gierałtowice od 05 maja 2021 r.

KOMUNIKAT
DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE

Od 5 maja 2021 r. Urząd Gminy Gierałtowice wznawia bezpośrednią obsługę interesanta, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i zachowania dystansu społecznego.

W dalszym ciągu zalecamy aby wszelkie wizyty w Urzędzie Gminy umawiać telefonicznie.

Urząd Gminy Gierałtowice ponownie jest czynny:

Poniedziałek/ wtorek/ środa – 7.00- 15.00

Czwartek 7.00 – 17.00

Piątek 7.00 -15.00

Referat Podatków i Opłat Lokalnych oraz Referat Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej przyjmuje interesantów po uprzednim umówieniu telefonicznym w biurach referatów, w godzinach:

Poniedziałek / wtorek/ środa: 7.00-10.00 oraz 13.00-15.00
Czwartek: 13.00-17.00
Piątek: 7.00-10.00

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, przyjmuje interesantów po uprzednim umówieniu telefonicznym w kancelarii urzędu, w godzinach:

Poniedziałek / wtorek/ środa: 7.00-10.00 oraz 13.00-15.00
Czwartek: 13.00-17.00
Piątek: 7.00-10.00

Zachęcamy do załatwiania spraw:

  • telefonicznie po nr: +48 32 30 11 300,
  • faksem pod nr:  +48 32 30 11 306
  • mailowo: ,
  • lub za pośrednictwem platformy SEKAP i EPUAP
×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera