Informacja w sprawie z choroby pszczół

Wójt Gminy Gierałtowice informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów gliwickiego, mikołowskiego, rybnickiego oraz miast Gliwice, Ruda Śląska i Zabrze (opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2019 r., poz.5720), ustalono na terenie powiatów gliwickiego (gminy Gierałtowice, Knurów), mikołowskiego (gminy Ornontowice, Mikołów), rybnickiego (gmina Czerwionka-Leszczyny) oraz miast Gliwice, Ruda Śląska i Zabrze obszar występowania zgnilca amerykańskiego pszczół, zwany dalej „obszarem zapowietrzonym”. Na terenie Gminy Gierałtowice oraz w pozostałych gminach pojawiły się tablice informacyjne „Uwaga. Zgnilec amerykański pszczół. Obszar zapowietrzony”. Zgodnie z zapisami ww. Rozporządzenia, w obszarze zapowietrzonym zakazuje się przemieszczania, bez zezwolenia właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii rodzin pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece oraz organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.

Zgnilec amerykański pszczół jest chorobą zakaźną podlegającą obowiązkowi zwalczania. Zasady jego zwalczania regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. z 2016 r., poz. 1123). Podejrzenie choroby należy zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach, gdzie również powinny być uprzednio zgłoszone posiadane pasieki i nadany im weterynaryjny numer identyfikacyjny gospodarstwa pasiecznego. Powiatowy lekarz weterynarii w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby niezwłocznie podejmuje czynności mające na celu wykrycie lub wykluczenie choroby dokonując dochodzenia epizootycznego oraz badania klinicznego wszystkich rodzin pszczelich znajdujących się w pasiece. Wszystkie czynności związane ze zwalczaniem choroby Zgnilec amerykański pszczół wykonywane są przez powiatowego lekarza weterynarii lub pod jego nadzorem, stosując się do jego nakazów i zakazów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera