Wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec usunięcia drzew(a)

Karta informacyjna:

  • Edycja 1 z dnia 2021-04-26 numer karty: OŚ-14.

Podstawa prawna:

  • art. 83f ust. 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Wymagane dokumenty:

  • brak

Opłaty:

  • Opłata skarbowa 17 zł przy złożeniu wniosku

Miejsce załatwienia sprawy:

      Urząd Gminy Gierałtowice

      Referat Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej

      tel. 32 30-11-396

      e-mail: ros@gieraltowice.pl

godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:00 - 15:00, czwartek 7:00 - 17:00

Termin składania dokumentów: 

  • w trakcie całego roku.

Termin rozpatrzenia sprawy:

  • niezwłocznie

Tryb odwoławczy: 

brak

Uwagi i dodatkowe informacje: 

brak

DOCXKlauzula informacyjna.docx

DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia - wycinka.docx

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera