ROZDAJEMY BEZPŁATNE KOMPOSTOWNIKI PRZYDOMOWE

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Gminy Gierałtowice informuje, że od 26.04.2021 r. trwa nabór wniosków celem bezpłatnego użyczenia kompostowników na terenie Gminy Gierałtowice.

Celem użyczania kompostowników na terenie Gminy Gierałtowice jest promocja kompostowania bioodpadów na własne potrzeby, edukacja mieszkańców w zakresie prawidłowego kompostowania bioodpadów (odpadów zielonych i odpadów kuchennych), zwiększenie ilości bioodpadów zagospodarowywanych we własnym zakresie w kompostownikach przydomowych i przez to ograniczenie ilości bioodpadów oddawanych przez mieszkańców w ramach systemu gospodarki odpadami funkcjonującego na terenie gminy Gierałtowice.

W pierwszym naborze mamy do rozdania 100 sztuk kompostowników o pojemności 850 litrów każdy. O przyznaniu kompostowników decyduje kolejność zgłoszeń.

O użyczenie kompostownika może ubiegać się osoba, która jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym lub władającym nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanym na terenie Gminy Gierałtowice, a która to do tej pory nie kompostowała na nieruchomości bioodpadów (nie korzysta ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), a ma taką możliwość, tj. dysponuje nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób nie stwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej nieruchomości oraz nieruchomości sąsiednich oraz ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem koronawirusa SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, wnioski będzie można składać wyłącznie pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres e-mail: ros@gieraltowice.pl, za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku Urzędu Gminy w terminie od 26.04.2021 r.

Umowy użyczenia zostaną zawarte na okres 24 miesięcy. Po tym okresie kompostownik staje się własnością użytkownika.

Po podpisaniu umowy użyczenia trzeba będzie tylko:

  1. odebrać kompostownik z PSZOK w Gierałtowicach  w godzinach jego otwarcia do 14 dni (UWAGA! kompostowniki są do samodzielnego montażu; opakowanie o wymiarach wys.: 112 cm, szer.: 80 cm, gł.: 15 cm),
  2. złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gierałtowice dotyczącą nieruchomości, na której ma zostać umieszczony kompostownik, z oświadczeniem o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, w terminie do 10 dnia miesiąca po miesiącu, w którym otrzymano przydomowy kompostownik,

i można rozpocząć kompostowanie bioodpadów w otrzymanym kompostowniku. 

WAŻNE!

po złożeniu deklaracji, pojemnik 240-litrowy, w który do tej pory była wyposażona nieruchomość,  zostanie zamieniony na pojemnik 120-litrowy (przeznaczony na to co nie nadaje się do kompostowania).

Przed złożeniem wniosku prosimy Państwa o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Regulaminem użyczania kompostowników na terenie gminy Gierałtowice. 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gierałtowice tel. 32 30-11-393 lub 32 30-11-391.

REGULAMIN UŻYCZANIA KOMPOSTOWNIKÓW NA TERENIE GMINY GIERAŁTOWICE 

Załącznik nr 1 Wniosek o użyczenie kompostownika 

PDFogłoszenie na tablice kompostowniki.pdf (869,58KB)

kompostownik evogreen 850l.png kompostownik.jpeg

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera