Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód cieku Chudowskiego wraz z przebudową ujściowych odcinków rowów

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu, na wniosek Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na:

a) regulację cieku Chudowskiego w km 0+600÷1+080 i 1+206÷2+854 wraz z przebudową ujściowych odcinków rowów, cieku Ornontowickiego i wylotów kanalizacji odprowadzającej wody opadowe lub roztopowe;

b) regulację cieku Ornontowickiego w km 0+000÷0+203;

c) przeprowadzenie przez wody powierzchniowe cieku Chudowskiego:

  • kładki dla pieszych w km 2+625;
  • wodociągu w km 1+256;
  • kanalizacji tłocznej w km 1+261;
  • wodociągu w km 2+631;

d) odmulenie koryta cieku Ornontowickiego w km 0+203 - 0+384;

w ramach przedsięwzięcia p.n.  „Budowa (rozbudowa) koryta cieku Chudowskiego w km 0+600 – 1+080 i 1+206 – 2+854 i cieku Ornontowickiego w km 0+000 – 0+203”;

PDFObwieszczenie PGW WP.pdf

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera