Komunikat dotyczący załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Gierałtowice

Szanowni Państwo,

W związku z niecodzienną sytuacją spowodowaną epidemią COVID-19 oraz wyjątkowo wysoką absencją pracowników Urzędu, informujemy, że pomimo dokładania wszelkich starań, sprawy zgłaszane do Urzędu mogą być załatwiane z opóźnieniem.

Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji.

Wnioski o dotację na wymianę źródeł ciepła składane w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji są na etapie weryfikacji i opracowywania.  O terminie losowania będziemy Państwa informować.

Jednocześnie prosimy pamiętać, że w dalszym ciągu ograniczona jest bezpośrednia obsługa w Urzędzie Gminy i wszelkie wizyty należy umówić telefonicznie. Na umówione spotkanie należy przybyć punktualnie i poczekać na pracownika urzędu. Przy wejściu do budynku urzędu Klient  zostanie poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości. Oczekujący klienci  zobowiązani są do zachowania odpowiednich, bezpiecznych odległości, a wejście do budynku urzędu możliwe jest tylko z zasłoniętym nosem i ustami. Po wejściu do budynku obowiązkowo należy dokonać dezynfekcji rąk. W urzędzie obowiązywać będą także dodatkowe zasady:

  • przy stanowisku obsługi znajdować się może tylko jeden klient (nie dotyczy opiekunów/kuratorów osób niepełnosprawnych i starszych oraz osób małoletnich) oraz pracownik/pracownicy urzędu),
  • na terenie budynku urzędu klient może poruszać się tylko w obecności pracownika wydziału/biura związanego z przedmiotem wizyty,
  • po załatwieniu sprawy należy natychmiast opuścić budynek urzędu.

Zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie, mailowo, faksem lub za pośrednictwem platformy SEKAP i EPUAP

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera