Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu

DM/KT/542-3/5/21/MKW

 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

POZIOM 1

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia

poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu

 

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.

Data wystąpienia

25.03.2021 r. (data wykonania analizy)

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od dnia 25.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r

Przyczyny

Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym, wzmożony ruch samochodów.

Rok 2021

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2,5

Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM 2,5 ze stacji PMŚ w Gliwicach ul. Mewy, Katowicach ul. Kossutha, Katowicach A-4 (stacja komunikacyjna), Żorach ul. Sikorskiego, Bielsku-Białej ul. Partyzantów (stacja komunikacyjna), Bielsku Białej ul. Sternicza, Goczałkowicach-Zdroju ul. Parkowa, Godowie ul. Gliniki, Raciborzu ul. Wojska Polskiego, Tarnowskich Górach ul. Litewska za okres od 01.03.2020 do 28.02.2021 wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM 2,5 na terenie: Gliwic, Zabrza, Bytomia, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Świętochłowic, Katowic, Chorzowa, Mysłowic, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Jaworzna, Dąbrowy Górniczej, Tychów, Rybnika, Żor, Jastrzębia-Zdroju, Bielsko-Białej, powiatów: lublinieckiego, kłobuckiego, zawierciańskiego, myszkowskiego, gliwickiego, tarnogórskiego, będzińskiego, bieruńsko-lędzińskiego, raciborskiego, rybnickiego, mikołowskiego, wodzisławskiego, pszczyńskiego, bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2021 istnieje ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5: 4 162 647 osób.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
  • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
  • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań

Działania określone przez Zarząd Województwa w Programie Ochrony Powietrza z dnia 22.06.2020 https://powietrze.slaskie.pl/content/pop

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

25.03.2021 r.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. 2020, poz.1219 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia
    2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r.  poz. 1031) ze zmianami (Dz. U. 2019 r.  poz. 1931).

Źródła danych

Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska ( RWMŚ w Katowicach).

Publikacja

Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Ostrzeżenia  http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings/permissible

Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/news/0

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera