Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych na rowie Beksza i wylotu do rowu Gierałtowickiego

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z poźn. zm.) Zarząd Zlewni w Gliwicach informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach likwidacji szkód górniczych, na budowę urządzeń wodnych:

- budowa na rowie Beksza w km 1+876,15 wlotu do kanału D-1000mm w postaci żelbetowego przyczółka dokowego wraz z umocnieniem koryta rowu Beksza w obrębie budowli,

- budowa wylotu z kanału D-1000mm do rowu Gierałtowickiego w rejonie km 0+331,2 w postaci betonowego przyczółka dokowego wraz z umocnieniem koryta rowu Gierałtowickiego w obrębie budowli.

Wnioskodawca: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice”, 44-190 Knurów, ul. Dworcowa 1

Data złożenia wniosku: 05.11.2020 r.

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera