Usługa dodatkowa w zakresie udostępniania worków typu "big-bag" na odpady budowlane i rozbiórkowe

Wójt Gminy Gierałtowice informuje, iż od 1 stycznia 2021 r. zmieniła się cena za świadczenie dodatkowej usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości świadczonej przez Gminę, polegającej na udostępnieniu worka typu „big-bag” o pojemności 1 m3 przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne.

Wysokość ceny za udostępnienie 1 worka typu „big-bag” o pojemności 1 m3 wynosi 230,00 zł.

Przypominamy, iż aby skorzystać z powyższej usługi należy:

  1. wypełnić zgłoszenie zapotrzebowania na skorzystanie z dodatkowej usługi,
  2. uiścić opłatę w O.K. Banku Spółdzielczym, świadczącym obsługę kasową Urzędu Gminy, w godzinach jego otwarcia lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gierałtowice, rachunek bankowy do wpłat opłaty: 74 8454 0001 2073 1000 1401 0047 (tytuł przelewu: odbiór odpadów budowlanych; adres nieruchomości)
  3. zgłoszenie, wraz z dołączonym dowodem uiszczenia opłaty, złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Gierałtowice lub przesłać pocztą, faksem, pocztą elektroniczną.

Worki typu „big-bag” dostępne są w Referacie Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gierałtowice.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://bip.gieraltowice.pl/2265/2023/usluga-dodatkowa-w-zakresie-udostepniania-workow-typu-big-bag-na-odpady-budowlane-i-rozbiorkowe.html

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera