Obwieszczenie o wyczerpaniu środków finansowych przeznaczonych na dotacje na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych w 2020 r.

Gierałtowice, dnia 17.12.2020 r.

Podano do publicznej wiadomości

Gierałtowice, dnia 18.12.2020 r.

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Gierałtowice, działając na podstawie § 5 ust. 3 Uchwały Nr XXVIII/183/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu gminy Gierałtowice dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Gierałtowice, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/241/17 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 sierpnia 2017 r., zawiadamia o wyczerpaniu środków finansowych przeznaczonych na dotacje na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych w 2020 r.

Wnioski zakwalifikowane do przyznania dotacji, które nie zostaną zrealizowane w 2020 r. ze względu na brak środków finansowych zachowują swoją ważność i będą realizowane w pierwszej kolejności w 2021 r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gierałtowice: www.bip.gieraltowice.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gierałtowice.

PDFObwieszczenie.pdf (311,36KB)

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera