Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice zmieniającej uchwałę nr XXVIII/183/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu gminy Gierałtowice dotacji celowej dla osób fizycznych

Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice zmieniającej uchwałę nr XXVIII/183/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 13 grudnia 2016 r.w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu gminy Gierałtowice dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Gierałtowice, zmienioną Uchwałą nr XXXVI/241/17 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:           

 17 listopad 2020 r. – 24 listopad 2020 r.

Forma zgłaszania opinii:   pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej.

Załączniki:

1. Projekt uchwały Rady Gminy Gierałtowice zmieniającej uchwałę nr XXVIII/183/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu gminy Gierałtowice dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Gierałtowice, zmienioną Uchwałą nr XXXVI/241/17 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 sierpnia 2017 r. 

2. Formularz zgłaszania opinii. 

 

Gierałtowice, dnia 17.11.2020 r.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera