Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gierałtowice”

Gierałtowice, 05.11.2020 r.

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gierałtowice”

Działając zgodnie z treścią art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gierałtowice”, w dniach 06.11.2020r. do dnia 27.11.2020r. :

  • w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice
    ( https://bip.gieraltowice.pl/5206/1975/komunikaty.html )
  • w siedzibie Urzędu Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, w godzinach: 700 – 1500, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty, pod nr tel. 32/ 30-11-366, zgodnie z Ogłoszeniem Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Gierałtowice od dnia 01 czerwca 2020 r. do odwołania.

Zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późniejszymi zmianami), osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminu mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do „Aktualizacji projektu założeń…” w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. do dnia 27.11.2020 r. w formie:

  • pisemnej na adres: Urząd Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice
  • ustnie do protokołu

za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:  bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

PDFogłoszenie.pdf

Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gierałtowice

Formularz zgłaszania wniosków/zastrzeżeń/uwag 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera