Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Budowa parku do Street Workout’u w Gierałtowicach”, PN/17/2020.

Oznaczenie sprawy PN/17/2020        dnia: 06.08.2020r.

                                                                                                                                             

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Budowa parku do Street Workout’u w Gierałtowicach”.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto oferty

 

 

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji
deklarowany przez Wykonawcę
(wymagany 5 lat)

 

 

 

Warunki płatności

 

1.

FlowParks Sp. z o.o.
ul. Organki 2, 31-990 Kraków

 

54 981,00 zł.

do 75 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy

 

 

6 lat

 

do 30 dni

 

2.

DELTA CERT Sp. z o.o.
ul. Powstańców Listopadowych 29C/7,
35-606 Rzeszów

 

38 253,00 zł.

do 75 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy

 

 

6 lat

 

do 30 dni

 

3.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WIS”
Beata Wilgucka ul. Por. K. Ogrodowskiego 30C,
44-203 Rybnik

 

44 859,19 zł.

do 75 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy

 

 

6 lat

 

do 30 dni

 

4.

FHU HUSE Sebastian Hulbój
ul. Młyńska 5, 43-300 Bielsko-Biała

 

38 499,00 zł.

do 75 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy

 

 

6 lat

 

do 30 dni

 

5.

 

NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski
Kawęczyn 1, 87-123 Dobrzejewice

 

47 391,90 zł.

do 75 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy

 

 

6 lat

 

do 30 dni

 

6.

FITNESSinone Rafał Sałaj
ul. Pawia 60/8, 59-300 Lubin

 

47 036,05 zł.

do 75 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy

 

 

6 lat

 

do 30 dni

 

7.

WERAN Sp. z o.o.
ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław

 

45 510,00 zł.

do 75 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy

 

 

6 lat

 

do 30 dni

 

8.

PPE POLAND Sp. z o.o.
ul. Metalowców 3A, 41-600 Świętochłowice

 

42 191,04 zł.

do 75 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy

 

 

6 lat

 

do 30 dni

 

9.

 

 

Fit Park Sp. z o.o.- Sp. K.
ul. Powstańców Wielkopolskich 74,
87-100 Toruń

 

39 704,40 zł.

do 75 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy

 

 

6 lat

 

do 30 dni

 

UWAGA WYKONAWCY:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.gieraltowice.pl w zakładce: Zamówienia publiczne/ Informacja z otwarcia ofert dot. danego postępowania, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje  Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp.

 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6  do SIWZ.

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 54 863,00 zł.

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (47,05KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera