ZAPOBIEGAJMY POWSTAWANIU ODPADÓW

Na pierwszym miejscu w hierarchii postępowania z odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów. Mówi o tym ustawa o odpadach i wydany na jej podstawie Krajowy Program Zapobiegania Powstawaniu Odpadów oraz wojewódzki plan gospodarki odpadami, a od sierpnia br. również nasz gminny Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

W 2019 roku statystyczny Polak wytworzył 332 kg odpadów. Statyczny mieszkaniec województwa śląskiego – 367 kg. Mieszkaniec Gminy Gierałtowice – 462 kg!

I uwaga!! Nie wliczamy tu zebranych w gminie odpadów budowlanych, które też odbieramy w ramach systemu gospodarki odpadami, a tym samym wliczane są do kosztów systemu (gdyby je doliczyć mamy wartość 496 kg na mieszkańca).

Tak duża ilość odpadów przekłada się wprost na koszty systemu gospodarki odpadami komunalnymi, a tym samym na wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

Dla porównania gminy w pobliżu: Ornontowice 456 kg/mieszk., Mikołów 444 kg/mieszk., Pyskowice 411 kg/mieszk., Sośnicowice 385 kg/mieszk., Gliwice 350 kg/mieszk.

Z czego więc wynika tak duży wskaźnik wytwarzania odpadów. Głównym czynnikiem jest ogromna ilość odebranych sprzed nieruchomości i przyjętych na PSZOK w 2019 r. bioodpadów – 1460 Mg (na mieszkańca – 125 kg/rok) i gabarytów (łącznie w 2019 r. – 441 Mg, na mieszkańca 38 kg). Cieszy coraz większa ilość zebranych odpadów segregowanych (wzrost o ponad 500 Mg w stosunku do roku 2018), ale niepokoi wzrost w 2019 r. zebranych odpadów zmieszanych.

W ramach nowej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych rozliczamy się z firmą wywozową od każdej zebranej tony odpadu, warto więc pomyśleć, co zrobić aby było ich mniej. Gmina Gierałtowice ze swojej strony będzie kontrolować firmę pod kątem rzetelności składanych sprawozdań dotyczących ilości odpadów. W ramach systemu odbieramy od mieszkańców każdą ilość odpadów wytworzonych na nieruchomości i to się nie zmienia, niemniej jednak zachęcamy do promowania i stosowania na co dzień idei „zapobiegania powstawaniu odpadów” - drobne zmiany naszego zachowania mogą sprawić, że śmieci będzie dużo mniej.

  • ograniczenie ilości wytwarzanych bioodpadów, np. przez mulczowanie trawy,
  • kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach,
  • lepsza segregacja, dzięki której można uzyskać i ponownie wykorzystać surowce,
  • mniej jednorazowych opakowań,
  • i wiele wiele innych działań, o których napiszemy szerzej w kolejnych wydaniach Wieści Gminy Gierałtowice

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera