Nowy okres zasiłkowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach informuje, że od 1 lipca br. rozpoczyna się elektroniczny nabór wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” (300+).
Świadczenie przysługuje raz w roku, na każde dziecko uczące się w szkole w wysokości 300 zł – bez względu na dochody rodziny.
Biorąc pod uwagę stan epidemii oraz w celu sprawnego załatwienia sprawy tut. Ośrodek bardzo gorąco zachęca do składania wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP oraz banków. Wnioski w formie papierowej przyjmowane będą od 1 sierpnia 2020r.
Realizacja prawa do świadczeń rodzinnych, odbywać się będzie na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym.

Od dnia 1 lipca 2020r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwać, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 900 zł. Nowe przepisy w tym zakresie będą obowiązywały od 1 lipca 2020r. Faktycznie jednak będą miały zastosowanie przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 października 2020r. Obecnie kryterium dochodowe dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 800 zł na osobę w rodzinie.

Jednocześnie przypominamy, że świadczenie wychowawcze 500+ przyznane zostało do 31.05.2021r. a wnioski na kolejny okres przyjmowane będą elektronicznie od LUTEGO 2021r., w formie papierowej od 1 kwietnia 2021r.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera