Wstrzymanie odbioru odpadów komunalnych, związane z brakiem możliwości podpisania nowej umowy jest przejściowe.

Wstrzymanie odbioru odpadów komunalnych, związane z brakiem możliwości podpisania nowej umowy jest przejściowe. 

Szanowni Mieszkańcy, w związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi wstrzymania odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości oraz obsługi gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych informujemy, iż Gmina przeprowadzając procedurę przetargową postępowała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie terminy przewidziane w procedurze przetargowej zostały dotrzymane. 

Do przetargu zgłosiła się tylko jedna firma, co sprawiło, że trudno tu mówić o „wyborze” oferty.  Przystępując do procedury przetargowej liczyliśmy się z tym, iż cena usługi wywozu odpadów wzrośnie, jednakże nie spodziewaliśmy się, że wzrośnie o blisko dwukrotnie. Podobna sytuacja ma miejsce w wielu gminach w Polsce, gdzie do przetargu przystępuje tylko jedna firma. Jakie elementy mają wpływ na wysokość stawki przedstawiliśmy Państwu w ostatnim wydaniu Wieści Gminy Gierałtowice. 

Gmina dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić odbiór odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem. Dlatego też na 3 lipca (najbliższy piątek) zwołana została sesja rady Gminy Gierałtowice, podczas której ustalone zostaną nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera