Dotacje w ramach Programu ograniczania niskiej emisji

UCHWAŁA NR XIV/109/2019 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy Gierałtowice dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach lub lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice 

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2020 WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 09.03.2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wymiany źródeł ciepła lub montażu urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice 

ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2020 WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 17.04.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.47.2020 z dnia 09.03.2020 r. Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wymiany źródeł ciepła lub montażu urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice 

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2021 WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 12.01.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.47.2020 z dnia 09.03.2020 r. Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wymiany źródeł ciepła lub montażu urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice, zmienionego Zarządzeniem nr 0050.76.2020 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 17.04.2020 r. 

WNIOSEK o udział w Programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice w zakresie wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Gierałtowice 

WNIOSEK o udział w Programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice w zakresie montażu urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Gierałtowice 

PEŁNOMOCNICTWO 

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW/LOKALI, W KTÓRYCH JEST ZAREJESTROWANA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

INFORMACJA O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO 

WNIOSEK o wypłatę i rozliczenie dotacji celowej w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice w zakresie wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Gierałtowice 

WNIOSEK o wypłatę i rozliczenie dotacji celowej w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice w zakresie montażu urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Gierałtowice

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera