Nabór na kandydatów na rachmistrzów terenowych


OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

 

Wójt Gminy Gierałtowice – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
w Powszechnym Spisie Rolnym w roku 2020

 

Na podstawie art. 19 ust 1 pkt 4,  art. 20 ust 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 o powszechnym spisie rolnym w 2020  ( Dz.U. z 2019 poz. 1728 ) ogłasza się nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 na ternie Gminy Gierałtowice, który odbędzie się w terminie od dnia 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełniać następujące warunki :

  1. być osobą pełnoletnią,
  2. zamieszkiwać na terenie Gminy Gierałtowice,
  3. posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
  4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  5. nie może być skazany  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Kandydat na rachmistrza spisowego zobowiązany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, które będzie zakończone egzaminem.

 

Termin zgłaszania kandydatur: do 08 lipca 2020

Wymagane dokumenty :

zgłoszenie kandydatury wraz z oświadczeniem o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

(ODTzgłoszenie na rachmistrza.odt wzór do pobrania)

DOCklazula RODO.doc klauzula RODO

Miejsce składania ofert : Urząd Gminy Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48 , 44-186 Gierałtowice

 

Zgłoszenia  można składać w kancelarii Urzędu Gminy  lub za pośrednictwem operatora pocztowego,  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020”

Dokumenty które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dotyczące spisu można uzyskać na stronie : www.spisrolny.gov.pl

 

Informacje dotyczące naboru można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym pod numerem: 32 30-11-361 lub 32 30-11-309  

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera