Przebudowa układu drogowego w obrębie Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Paniówkach

 

 

 

Nazwa projektu: Przebudowa układu drogowego w obrębie Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Paniówkach

Opis i cel projektu: Zadanie obejmowało przebudowę istniejącego układu dróg z kostki betonowej o łącznej długości 522 mb, budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 1020 m2, budowę miejsc postojowych, zatoki postojowej i powierzchni utwardzonej o nawierzchni z kostki betonowej  o pow. 1361 m2. W ramach zadania wybudowano także sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 400 i 315 mm o łącznej długości 422 mb odwadniającej przebudowywany układ drogowy. Wybudowana została również nowa sieć oświetlenia ulicznego o długości 648 mb z nowoczesnymi oprawami typu LED (20 szt.)

Głównym celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa dzieci w obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach a także komfortu jakości życia mieszkańców GZM poprzez przebudowę istniejącej infrastruktury drogowej.  Przebudowa dróg i budowa chodników przy budynkach ZSP Paniówki spowoduje odseparowanie ruchu pojazdów drogowych i pieszych

Planowane efekty: poprawa jakości infrastruktury drogowej, która bezpośrednio przekłada się na poziom bezpieczeństwa i komfort życia ludzi co jest zgodne z głównym celem statutowym GZM

Wartość projektu:
Wartość całkowita projektu: 1 573 995,21 zł
Wartość dofinansowania ze środków Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii
w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności : 1 100 000,00 zł

Termin realizacji projektu:  marzec – sierpień 2018 r. 

Wykonawca: DROGOMAX Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera