Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa w Paniówkach wraz z odwodnieniem

 

 

 

Nazwa projektu: Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa w Paniówkach wraz z odwodnieniem

Opis i cel projektu: Zadanie obejmowało budowę/przebudowę chodnika przy ul. Zwycięstwa na odcinku od zjazdu do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Paniówkach do skrzyżowania z ul. Gliwicką (Droga Krajowa nr 44) o długości 1220 mb. Chodnik posiada nawierzchnię z kostki betonowej o szerokości 2 m. W śladzie istniejącego rowu  pod chodnikiem została wybudowana kanalizacja deszczowa ø 400 mm, ø 315 mm o łącznej długości 1030 mb. Kanalizacja ta służyć ma zarówno odwodnieniu drogi ul. Zwycięstwa jak również posesji przyległych do projektowanego chodnika.

Głównym celem realizacji zadania była poprawa jakości życia mieszkańców metropolii poprzez zwiększenie ich bezpieczeństwa a także komfortu korzystania z infrastruktury drogowej

Planowane efekty: poprawa jakości infrastruktury drogowej, która bezpośrednio przekłada się na poziom bezpieczeństwa i komfort życia ludzi co jest zgodne z głównym celem statutowym GZM

Wartość projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 646 320,00

Wartość  dofinansowania ze środków Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii
w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności
: 1 390 000,00 zł

Termin realizacji projektu:  kwiecień – sierpień 2018r. 

Wykonawca: MAR-BUD Mariusz Ogrodowski z Rybnika.

Tablica_Zwycięstwa_Paniówki.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera