Rozbudowa ul. Wodnej w Przyszowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej

 

 

 

Opis i cel projektu: Zadanie obejmowało przebudowę ul. Wodnej w Przyszowicach (przebieg od skrzyż. z ul. Gierałtowicką DW 921 do skrzyż. z ul. Powstańców Śląskich o długości 657 mb.  Została wykonana droga  o naw. z bet. asfaltowego o szer. 5,5 m. Wzdłuż lewej strony jezdni na całym odcinku wykonano chodnik z kostki betonowej o szerokości 2,0 m (dł. 657 mb), natomiast wzdłuż prawej strony wykonano ścieżkę rowerową dwukierunkową o dł. 580 mb i szer. 2,0 m o naw. z kostki bet. bezfazowej.  Odwodnienie pasa drogowego za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do wykonanych odcinków kanalizacji KD1 (dł. 495 mb) i KD2 (dł.57 mb) oraz do odcinka istniejącej kan. deszczowej w obrębie skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich. W ramach zadania przebudowane zostały 2 skrzyżowania: skrzyżowanie z ul. Polną gdzie dla poprawy bezpieczeństwa jego tarcza została wyniesiona oraz skrzyżowanie ulic Wodna/Ogrodowa/Powstańców Śląskich gdzie w obrębie przejścia dla pieszych wykonana została wysepka dzieląca tzw azyl.

Celem realizacji inwestycji była poprawa jakości infrastruktury drogowej, która bezpośrednio przekłada się na poziom bezpieczeństwa i komfort życia ludzi. Natomiast celem budowy ścieżki rowerowej było zachęcenie społeczeństwa do aktywnego spędzania wolnego czasu a nawet  wykorzystywania roweru jako alternatywnego środka codziennego transportu

Planowane efekty: poprawa jakości infrastruktury drogowej, która bezpośrednio przekłada się na poziom bezpieczeństwa i komfort życia ludzi

Wartość projektu:

Wartość całkowita projektu: 2 730 482,62 zł

Wartość  dofinansowania ze środków Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii
w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności : 610 000,00 zł

Na realizację tego zadania gmina dodatkowo pozyskała środki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016-2019 w wysokości 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych (ok. 1 234 984,00 zł.)

Termin realizacji projektu:   maj – listopad  2018 r.

Wykonawca: DROGOMAX Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór.

Tablica_Wodna_Przyszowice.jpeg

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera