Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach

 

 

 

Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach

Opis i cel projektu: przedmiotem zadania jest wykonanie docieplenia części elewacji frontowej (południowej) oraz stropodachu budynku Urzędu Gminy Gierałtowice przy ul. Ks. Roboty 48a. Powierzchnia ściany na której planowane jest wykonanie docieplenia to 165 m2 natomiast powierzchnia stropodachu to 386 m2. Ściany zostaną docieplone płytami styropianowymi gr. 14 cm na kleju. Na płytach styropianowych zostanie wykonany tynk silikatowo -silikonowy. Stropodach zostanie docieplony metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej gr. 25 cm oraz na części powierzchni warstwą styropapy o gr. 20 cm. Celem realizacji zadania jest modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach co przełoży się na redukcję niskiej emisji.

Planowane efekty:  poprawa jakości powietrza w aglomeracji śląskiej, która jest jednym z kluczowych zadań dla rozwoju społecznego Górnośląsko - Zagłębiowskej Metropolii 

Wartość projektu:

Wartość całkowita projektu:  173 295,49 zł

Wartość  dofinansowania ze środków Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności: 140 000,00 zł


Termin realizacji projektu:   rok 2020

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera