Przebudowa ul. Granicznej w Przyszowicach

 

 

 

Nazwa projektu: Przebudowa ul. Granicznej w Przyszowicach

Opis i cel projektu: Projekt dotyczył przebudowy ul. Granicznej w Przyszowicach na odcinku od budynku nr 4 do skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich o długości 643 mb. Zakres przebudowy obejmował wykonanie nowej konstrukcji drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m. Poprzez przebudowę konstrukcji podniesiona została nośność drogi dla paramterów ruchu KR 3. W ramach zadania zostały przebudowane istniejące odcinki chodnika, zjazdy oraz pobocze. Dodatkowo przebudowane zostały istniejące studnie rewizyjne i wpusty uliczne kanalizacji deszczowej wraz z istniejącymi przykanalikami zlokalizowanymi w pasie drogowym. Celem zrealizowanego zadania była poprawa jakości infrastruktury drogowej, która służy do obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych "Synergy Park" zlokalizowanego przy tej drodze. Ponadto realizacja zadania  przełożyła się na wzrost poziomu bezpieczeństwa i komfort użytkowników. Projekt służy rozwojowi społecznemu i gospodarczemu gminy

Planowane efekty: w ramach przebudowy przedmiotowego odcinka drogi ul. Granicznej w Przyszowicach ukończony został proces przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby obsługi komunikacyjnej zarówno już istniejącej przy niej strefy ekonomicznej "Synergy Park" o pow. 73 ha. Realizacja inwestycji przyczyni się do:

  • aktywizacji terenów produkcyjno - usługowych w Gliwicach zlokalizowanych przy ul. Granicznej (ok. 100 ha)
  • zapewnienia dogodnego połączenia strefy z drogą krajową nr 44, a dzięki temu skomunikowanie z autostradami A1 i A4 poprzez węzeł Gliwice - Sośnica co znacznie zwiększy atrakcyjność tych terenów
  • poprawy stanu technicznego nawierzchni jezdni oraz komfortu i bezpieczeństwa pieszych korzystających z przebudowanych chodników i wykonanych utwardzonych poboczy
  • umożliwienia mieszkańcom sołectwa Gierałtowice a także pojazdom z kierunków Gliwice - Bojków, Orzesze, szybkie połączenie drogowe z wezłęm autostradowym Gliwice - Sośnica jak również z centrum handlowym "Europa - Centralna"
  • zapewnienia doskonałej alternatywy komunikacji z węzłem autostradowym dla przebiegającej przez sołectwo Przyszowice DW 921 umożliwiającej ominięcie dwóch przejazdów kolejowych oraz przejazd przez centrum Przyszowic.
  • utworzenia by-passa dla ruchu pojazdów poruszających się autostradą A-1 w przypadku, gdyby doszło do zdarzenia drogowego na autostradzie i konieczne byłoby uruchomienie objazdu alternatywnymi drogami.

Wartość projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 484 903,91 zł

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych:  1 163 501,00 zł
Wartość dofinansowania ze środków Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w ramach
Metropolitalnego Funduszu Solidarności:
  277 000,00 zł

Termin realizacji projektu:  24.06.2019 r.- 20.09.2019 r.

Wykonawca: Auto – Trans Asfalty Sp. z o.o., ul. Ks. Roboty 80, 44-186 Gierałtowice

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera