Budowa miejsca rekreacyjnego przy ul. Topolowej w Chudowie

 

 

 

Nazwa projektu: Budowa miejsca rekreacyjnego przy ul. Topolowej w Chudowie

Opis i cel projektu: realizacja przedsięwzięcia polega na stworzeniu miejsca rekreacji w Chudowie przy ul. Topolowej. Miejsce rekreacji będzie obejmowało dostawę i montaż zestawu do Street Workout’u (m.in. drążek, drabinka pozioma, pionowa, słup rurowy, ławka skośna z drabinką, poręcz, itp.), urządzeń siłowni plenerowej oraz elementów małej architektury (ławki, stoliki, kosze) zgodnie z opracowaną dokumentacja projektową. Celem projektu jest rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Gierałtowice, która  przyczyni się do promowania zdrowego, aktywnego trybu życia , zapewnienia miejsc zabawy oraz spotkań społeczności lokalnej.

Planowane efekty:  realizacja projektu wpłynie na:

  • stworzenie miejsca integracji i rekreacji społeczności  lokalnej, zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, (miejsce rekreacji może być nie tylko miejscem poprawienia kondycji fizycznej, zabawy ale także miejscem spotkań, a przez to integracji, poznawania zainteresowań swoich rówieśników itp.)
  • zwiększenie aktywności fizycznej, zdrowotnej mieszkańców Chudowa, a w szczególności dzieci i młodzieży (dzięki tej infrastrukturze młodzież będzie miała możliwość wykonywania różnego rodzaju ćwiczeń gimnastycznych co wpłynie na zminimalizowanie chorób związanych z kręgosłupem, itp.)
  • rozwój infrastruktury sportowej na terenie sołectwa Chudów, poprawa atrakcyjności miejscowości pod względem rekreacyjnym, popularyzacji zdrowego trybu życia

Wartość projektu:

Wartość całkowita projektu: 60 000,00 zł

Wartość  dofinansowania ze środków Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej: 50 000, 00 zł

Planowany termin realizacji projektu:  31.03.2020 r. - 30.11.2020 r.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera