E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej


ue.jpegE-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej


Beneficjent:

Gmina Lublin

Partner wiodący:

Gmina Lublin

Partnerzy:

Gmina Gierałtowice
Gmina Siemianowice Śląskie

Miasto Opole

Miasto Słupsk

Całkowita wartość projektu:

1 723 152,00 PLN, wartość działań po stronie Gierałtowic 227 900,00 PLN

Wartość dofinansowania:

1 452 272,00 PLN, wkład własny Gminy Gierałtowice - 35 825,88 PLN

Źródła dofinansowania:

Europejski Fundusz Społeczny

Nazwa programu:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Działanie:

2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Priorytet:

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Termin realizacji projektu:

01.12.2017-30.09.2019


Opis: 


Cel główny projektu: Poprawa efektywności i dostępności e-usług administracyjnych oraz jakości obsługi klienta w obszarze podatków, opłat oraz zarządzania nieruchomościami ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców poprzez wdrożenie, integrację i rozbudowę zaawansowanych systemów ICT oraz doskonalenie kompetencji kadr w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego (Lublin, Opole, Słupsk, Siemianowice Śląskie, Gierałtowice).
Zadania projektu to:
1.Elektronizacja procesu obsługi podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami: integracja i rozbudowa istniejącego systemu dziedzinowego (w obszarze podatków i opłat), zakup i wdrożenie internetowej platformy informacyjno-płatniczej (IPIP) oraz opracowanie i udostępnienie na platformie EPUAP e-formularzy;
2.Opracowanie/aktualizacja planów wykorzystania zasobu nieruchomości;
3.Doskonalenie kompetencji kadr (szkolenia) w obszarach istotnych dla efektywności usług w zakresie podatków i opłat lokalnych;
4.Doskonalenie kompetencji kadr (szkolenia) w obszarach istotnych dla efektywności usług w zakresie zarządzania nieruchomościami.

 

 

europejski_fundusz.png

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera