Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gierałtowice przy ulicach: Ks. Roboty, Parkowej i Dwór

loga unijne EFRR.jpeg

Nazwa projektu: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gierałtowice przy ulicach: Ks. Roboty, Parkowej i Dwór

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Osi Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT

 

Opis i cel projektu: Realizacja projektu polega na modernizacji oświetlenia w Gminie Gierałtowice w obrębie ulic  Ks. Roboty, Parkowej i Dwór. Inwestycja dotyczy wymiany opraw oświetleniowych w obrębie w/w lokalizacji.

  1. Ciąg ulicy ul. Dwór w Chudowie – Dworska w Paniówkach – wymiana 30 opraw o mocy 42 W
  2. Oświetlenie parkowe w Przyszowicach przy ul. Parkowej – wymiana 22 opraw o mocy 40 W
  3. Oświetlenie parkingu przy ul. Ks. Roboty w Gierałtowicach – wymiana 13 opraw o mocy 27 W

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Gierałtowice.

 

Planowane efekty:  

Na skutek przeprowadzenia zaplanowanych prac nastąpi wzrost efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na przedmiotowych odcinkach, co ograniczy produkcję CO2 oraz PM10 na terenie Gminy Gierałtowice, co przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego w perspektywie długookresowej. Dzięki realizacji projektu szacowane zmniejszenie rocznych kosztów zużycia energii elektrycznej wyniesie ok. 3 tyś. złotych.

 

Wartość projektu:

Wartość całkowita projektu: 95 863,13 

Wartość dofinansowania ze środków unijnych: 81 365,51 zł.

 

Projekt został zrealizowany w terminie:  31.10.2018 r. – 31.07.2020 r.

Wykonawca: OBI COMPLEX Rafał Zgoda, ul. Wysoka 5, 44-240 Żory

 

  • Ulica Dwór - Dworska

 

  • Ulica Ks. Roboty

 

  • Ulica Parkowa

 

  • Tablice

 
 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera