Przebudowa ul. Dworskiej wraz z budową ścieżki rowerowej, jednostronnego chodnika i parkingu - odcinek od ul. Topolowej w Chudowie do OSP w Paniówkach

ZPORR1111.jpeg      Tablica informacyjna      ue111.jpeg

              zobacz tablicę informacyjną

 

Gmina Gierałtowice pozyskała w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa dofinansowanie na realizację projektu o nazwie „Przebudowa ul. Dworskiej wraz z budową ścieżki rowerowej, jednostronnego chodnika i parkingu – odcinek od ul. Topolowej w Chudowie do OSP w Paniówkach”. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w pobliżu XVI wiecznego zamku w Chudowie, na terenie którego corocznie odbywają się różne cykliczne imprezy kulturalne. Realizacja projektu miała na celu dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb obsługi ruchu turystycznego oraz umożliwienie korzystania ze zdrowych form rekreacji turystyki rowerowej połączonej z poznawaniem historii regionu na szlaku zamków i pałaców .
Całkowity koszt realizacji projektu - 2.113.452,98 PLN
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 315.638,70 PLN dofinansowanie budżetu Państwa - 42.085,16 PLN
 

dworska1.jpeg dworska2.jpeg


Opis Inwestycji
Projekt obejmował:
· przebudowę drogi na długości 0,77 km o nawierzchni asfaltobetonowej, szerokości 6,00 m wraz z przebudowa 3 przepustów (o przekroju rurowym ø 800 mm, ø 1000 m oraz przepustu z elementów prefabrykowanych o wym. 2400 x 2400 x 990 mm)
· budowę kanalizacji deszczowej (ø 315 mm, ø 200 mm, ø 160 mm) służącej odwodnieniu drogi, parkingu dla samochodów osobowych oraz zatoki postojowej,
· budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,50 m wzdłuż przebudowanego odcinka drogi,
· budowę parkingu dla samochodów osobowych o pow. 921 m2,
· budowę zatoki postojowej o pow. 127 m2
· przekładkę dwóch kabli teletechnicznych,
· wykonanie barier energochłonnych oraz balustrad przepustów,
· montaż oznakowania na zrealizowanym odcinku drogi,
 

dworska3.jpeg


Wykonawcą robót budowlanych było:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo – Usługowe „Hydrobud” Sp. z o.o.
41-605 Świętochłowice, ul. Imieli 14
(obecnie siedzibę firmy przeniesiono do Chorzowa na ul. Inwalidzką 18)
Umowa zawarta z Wykonawcą określała termin realizacji projektu w terminie od 3 lipca 2006 r. do 31 maja 2007 r.
Dzięki dobrej organizacji robót oraz sprzyjającym warunkom atmosferycznym roboty budowlane zostały się zakończone 13 kwietnia 2007r.
 

ul. Dworska ul. Dworska ul. Dworska ul. Dworska

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera