Koncepcja rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie

Gotowa jest koncepcja zakładająca zmiany w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Chudowie.

W ramach przygotowanego projektu zaplanowano budowę nowego, piętrowego budynku dla 125 dzieci z salami, jadalnią, pracowniami, kuchnią oraz szatnią. Jest to znaczący krok w kierunku zmiany warunków nauki.
Plan przewiduje również przebudowę istniejącego budynku, dzięki której powstaną 4 nowe sale lekcyjne dla klas I-III, szatnia, świetlica, sanitariaty. Na pietrze zaplanowano bibliotekę, czytelnię, pracownię językową i komputerową.

Ważnym elementem powstałej koncepcji jest remont istniejącej sali gimnastycznej. Na zewnątrz zaplanowano budowę placu zabaw, boisk szkolnych oraz bieżni do skoku w dal, a także elementów małej architektury tj. ławek, stojaków na rowery. Dla samochodów przewidziano 27 miejsc parkingowych, a dla rowerów stojaki.
Koszt wykonania dokumentacji projektowej wyniósł 196 800,00 zł.

Szczegóły koncepcji, wraz z dokładnym opisem przekazano radnym, pani sołtys Chudowa i radzie sołeckiej. Tam też można uzyskać szczegółowe informacje.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera